Mål

  1. Att bygga broar mellan olika kulturer och religioner i de skandinaviska samhällena.
  2. Erbjuda samhället olika skrifter och publikationer som främjar integration och tolerans.
  3. Användandet av kulturella och religiösa olikheter för att främja samhällets trygghet och säkerhet.
  4. Motverkandet av våld, extremism och terrorism.