Om oss

Alscandinavia för kultur och dialog är en förening som arbetar i syfte om att bygga broar inom olika samhällen. Föreningen använder sina resurser för att uppnå uppsatta mål genom aktiviteter och olika engagemang som främjar värden av dialog, samexistens och tolerans.

Föreningen är politiskt och ekonomiskt oberoende och förvaltar sina tillgångar för att stärka sin roll i samhället med alla parter som välkomnar samhörighet via kultur och dialog. Föreningen välkomnar mottagandet av gåvor, donationer och all sort av ekonomiskt stöd som skänks ovillkorligt. Föreningen följer finansinspektionens riktlinjer och svenska rätten som i sin tur inte kräver ett godkännande eller särskilt tillstånd för insamling av gåvor, donationer och mottagandet av alla former av ekonomiskt stöd till föreningar.